שלח אימייל
עמוד הבית
          חיפוש מהיר   חפש
  |   
  חיפוש נכס
  מחשבון מס
  מחשבון משכנתא
  מידע בנדל"ן
  שירותים
  אודות
  צור קשר
  קישורים
  הגדרות
  תנאי שימוש
 
מילון מונחים בנדל"ן ועסקים


 
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת      
 

ת

ת.ב.ע - תכנית בנין ערים - המפרט הקובע לכל שכונה או בניה איזורית. הת.ב.ע. הוא הבסיס לכל תכנית בניה.

תוכניות בניה - תכנית אדריכלית בקנה מידה של 1:50 הנותנת תכנית של המבנה. בתוכנית זו מופיעים המידות של כל קיר, מדרגות, חלון או כל אלמנט אחר האמור להיות חלק קבוע מהמבנה. על התכנית חתום האדריכל כולל פרטים שונים של התכנית.

תוכנית הגשה - תוכנית אותה מגיש אדריכל לועדת בנין ערים על מנת לקבל היתר בניה. תוכנית הגשה חייבת לכלול: חישוב שטחי הבניה ושטח המגרש, כולל החלקים היחסיים של הבנין ; תוכניות המבנה, חתכים, חזיתות,חזית הרחוב, פיתוח השטח ; מפה טופוגרפית של השטח, עם תאריך מדידה וחתימת המודד; תוכניות מערכת הביוב, כולל התחברות לתא על הקו הראשי וכולל חתך לאורך הקו - כל הנ"ל בקנה מידה 1:100 תוכנית הממ"ד (ארכיטקטורה, קונסטרוקציה, וחשמל), בקנה מידה 1:50 תוכנית ההגשה חייבת להיות חתומה ע"יהאדריכל / מגיש הבקשה, היזמים, בעלי הקרקע (אם הקרקע אינה פרטית, דרושה חתימת מנהל מקרקעי ישראל), המהנדס המתכנן, הרשות המקומית, הג"א ובזק.

תכניות עבודה - תכניות שלפיהו מבצעים את עבודת הבניה. התוכניות השונות מוצאות על ידי האדריכל, המהנדס והיועץ בקנה מידה של 1:50. על תכניות העבודה חותם המפקח את האישור לביצוע התכניות לאחר שווידא כי יש עליהן אישור המתכנן לביצוע.

תכנית היתר בניה (גרמושקה) - תוכנית מאושרת המתארת את הבניין, מיקומו במגרש, מידותיו, ופרטיו

תכנית טופוגרפית - תכנית שמציג מודד מוסמך המראה את תוואי השטח/המגרש הקיים ומשמשת כבסיס לתכנון האדריכלי.

תכנית מדידה - תוכנית הערוכה על ידי מודד מוסמך, והמתארת את נתוני ופרטי המגרש

תכנית מפורטת - תוכנית יותר מפורטת מתוכנית המתאר, ופחות מפורטת מתוכנית היתר הבנייה

תכנית מתאר - התוכנית הכללית אשר בה מפורטים התנאים והמגבלות לתכנון ולבנייה

תכנית מתאר - תכנית השטח המיועד לבנייה, כולל כל הגושים והחלקות המיועדים לבניה של כל סוגי הבניה והתשתיות. ללא אישורה של תכנית המתאר לא ינתנו כל היתרי בניה.

תכנית שנויים - תכנית אותה מגיש האדריכל לאחר השלמת בנית השלד וזאת במידה ובוצעו שנויים מסויימים תוך כדי תהליך הבניה החורג או שונה מתכנית ההגשה המקורית. כמו כל מי שרוצה להוסיף חלון או סגירת מרפסת, פרגולה וכד' חייב להגיש תכנית שכזו לרשות המקומית.

תלטיש - סיתות אחיד של אבן בנייה המושתת על בליטות ושקעים

תקנון בית משותף - על פי חוק המקרקעין תשכ"ט 1969 ינוהל בית משותף על פי תקנון המסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף.

תקנון הבניה - רשימת תקנות הבניה לכל גוש המותר לבניה. רשימת התקנות היא הבסיס החוקי לתכנון ובה קביעות כמו אחוזי בניה מותרים, גובה רצפת הכניסה, גובה הגג, אחוזי הבניה המותרים בכל קומה, צורת החניה וכדומה.

תשואה - הרווח על ההשקעה הנמדד בדרך כלל באחוזים מסך ההשקעה.

תשואה נומינלית - הרווח הכולל על ההשקעה המחושב באחוזים מסך ההשקעה, כשהוא אינו מביא בחשבון את האינפלציה בתקופת ההשקעה.

תשואה ראלית - הרווח של המשקיע בניכוי ירידת ערך הכסף בתקופת ההשקעה. התשואה הראלית מחושבת באחוזים מסך ההשקעה הראשונית.

תשתיות - מערכות בסיס, מערכות תת-קרקעיות או בתוך קירות.

 
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת      
 
 
 
עמוד הבית | אחורה | קדימה

Powered by: www.WebAffairs.ca - Toronto Web design
© 2006 תיווך שליבו. כל הזכויות שמורות