שלח אימייל
עמוד הבית
          חיפוש מהיר   חפש
  |   
  חיפוש נכס
  מחשבון מס
  מחשבון משכנתא
  מידע בנדל"ן
  שירותים
  אודות
  צור קשר
  קישורים
  הגדרות
  תנאי שימוש
 
מילון מונחים בנדל"ן ועסקים


 
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת      
 

ה

הוון - השבחת הנכס עקב הפיכתו לקרקע לבניה. משולם למנהל מקרקעי ישראל שלה בעלות על השטח החכור.

הוצאה לפועל - אגף ההוצאה לפועל של בתי המשפט, מופקד על ביצוע הוצאה לפועל של פסקי דין במסגרת סדר הדין האזרחי. במקרים מסויימים, למשל כאשר רשומה משכנתא בפועל לזכות הבנק, רשאי הבנק לפנות ישירות להוצאה לפועל גם ללא פסק דין של בית משפט.

היתר בנייה - רישיון הבנייה שניתן על ידי הוועדה לבניין ערים. הבקשה מוגשת על ידי מי שהוסמך לכך בחוק כגון אדריכל, מהנדס או הנדסאי. הדרישות שונות מרשות אחת לשניה. הדרישות להיתר אינן יכולות להיות מנוגדות לחוק אך כן סותרות את תקנות הבנייה. על מנת לקבל היתר בניה יש צורך בחתימות של: ו.ב.ע, מהנדס השלד, המפקח האחראי על הביקורת, והקבלן המבצע.

הלוואה בריבית משתנה - הלוואה הנושאת ריבית והצמדה ל"מדד". הריבית נקבעת לתקופה הראשונה בלבד ולאחר מכן משתנה בהתאם לנוסחה שנקבעת מראש.

הלוואה בריבית פריים - הלוואה הנושאת ריבית פריים לתקופה של 20-4 שנים, בתוספת או בהפחתה של אחוז מסויים מריבית ה"פריים"

הלוואה בריבית קבועה - הקרן והריבית צמודים ל"מדד". הריבית נקבעת במועד ביצוע ההלוואה ואינה מושפעת משנויים שיחולו במהלך תקופת ההלוואה.

הלוואה עומדת - אינו משלם את תשלומי ההלוואה כל עוד מקיים את תנאיה.

הלוואה צמודה לדולר (ריבית ליבור) - תשלומי קרן וריבית משתנה (ריבית הליבור + תוספת סיכון) המשולמים בצירוף הפרשי שער הדולר לפי השער היציג.

הלוואת בולט - הלוואה שבה הקרן +הפרשי הצמדה משולמים רק בתום תקופת ההלוואה כאשר התשלום החדשי הוא של הריבית בלבד, נקראת גם במושג "הלוואת בלון ". הלוואת בלון גם ניתנת ללא תשלום קרן +ריבית חודש בחודשו אלא בסוף תקופה.

הלוואת בלון - עיין ערך הלוואת בולט (שם נרדף להלוואת בלון)

הלוואת גישור - מאפשרת מימון ביניים לרכישת נכס אחר כנגד שיעבור הנכס הנוכחי. ההלוואה צמודה ל"מדד" או לשער היציג של הדולר ונושאת ריבית.

הלוואת גרייס - בתנאי ההחזר של הלוואת "גרייס" נדחים תשלומי הלווה על חשבון ההלוואה – בחלקם או בשלמותם - עד לתקופה ה "גרייס".

הלוואת זכאות(מקום) - הלוואה מכספי המדינה, שתנאיה נקבעים על ידי משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר הניתנת לזכאיםים שקיבלו תעודת זכאות המפרטת את היקף הזכאות.

הסכם - מסמך הנחתם בין שני צדדים על מנת לבצע עיסקה. גם שלא בכתב אך בנוכחות עדים עדיין תופס. וכל זאת בתנאי ששני הצדדים מסכימים.

הערת אזהרה - רישום בטאבו, של התחייבות בכתב לעשות עיסקה במקרקעין או להימנע מלעשות עיסקה במקרקעין. המטרה ברישום הערה כזו היא למנוע עיסקה הסותרת את תוכן ההערה. למשל, בעת חתימה על הסכם לרכישת דירה (או אפילו זיכרון דברים), הרוכש זכאי לרשום הערת אזהרה, מיד לאחר חתימת ההסכם. זאת, כדי למנוע מבעל הדירה (המוכר) את האפשרות למכור אותה דירה פעם שנייה לאדם אחר. הערת אזהרה יכולה להירשם על בעלות בקרקע, אבל לא רק: היא יכולה להירשם גם במקרים של חכירה, שכירות, שאילה, זיקת הנאה, זכות קדימה או משכנתא.

הפקעת קרקע - לצרכים ציבוריים בדרך כלל.

הפרשי הצמדה - הפרש מחיר עקב שנויי המדד בין ערך עכשוי לבין ערכו הנקוב.

הפשרת קרקע - מקרקע שלא היתה מיועדת לבניה לשכזו.

הצמדת מדד - תשלומי ההלוואה, קרו וריבית, משולמים בצירוף תוספת הצמדה ל"מדד" הידוע בשם "מדד המחירים לצרכן" המתפרסם מידי חודש.

 
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת      
 
 
 
עמוד הבית | אחורה | קדימה

Powered by: www.WebAffairs.ca - Toronto Web design
© 2006 תיווך שליבו. כל הזכויות שמורות