שלח אימייל
עמוד הבית
          חיפוש מהיר   חפש
  |   
  חיפוש נכס
  מחשבון מס
  מחשבון משכנתא
  מידע בנדל"ן
  שירותים
  אודות
  צור קשר
  קישורים
  הגדרות
  תנאי שימוש
 
מילון מונחים בנדל"ן ועסקים


 
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת      
 

ד

דו"ח רווח והפסד - דו"ח המרכז את הרווח או ההפסד, ההכנסות וההוצאות של החברה לתקופה מוגדרת (רבעון או שנה).

דיירות מוגנת - המדובר בדייר או דיירת, שאינם צריכים לסלק ידם מן המקרקעין בסוף תקופת השכירות או ביטול החוזה. למעשה, תוכנה של הזכות הוא נגטיבי - הגנה מפני פינוי מהנכס, בין נכס עסקי (בית מלאכה, חנות) ובין אם נכס למגורים. זכות זו, הבדיל מזכויות מקרקעין "רגילות", היא אישית. רק בתנאים מאוד מסויימים וצרים יכול בעל הזכות להעבירה לאחר. במרבית המקרים, פטירתו של בעל הזכות מביאה לקיצה גם את הזכות. בכדי לזכות במעמד של דייר מוגן צריך לעמוד בתנאים מסויימים הקבועים בחוק הגנת הדייר, למשל על המבקש להוכיח כי שילם דמי מפתח.

דיפלציה - תופעה כלכלית במתבטאת בירידת מחירם של שירותים ומוצרים, ובעליית כוח הקנייה של המטבע. תופעה הפוכה לאינפלציה.

דירה - יחידת דיור בבנין משותף שלה לפחות חדר אחד, מטבח ושירותים.

דירת יחיד - דירה שבעליה מתגורר בה במשך 4 שנים ולא היו בבעלותו דירות נוספות.

דמי הסכמה - בעת העברת זכויות מאדם שחכר קרקע ממינהל מקרקעי ישראל לאדם אחר נדרש מוכר הקרקע לשלם למינהל דמי הסכמה בגובה 33% מהרווח הראלי המופק בעת מכירת הזכויות. באם שילם המוכר דמי היוון יהיה פטור מתשלום דמי ההסכמה. בשנים האחרונות מינהל מקרקעי ישראל נוהג להוון את הקרקע כך שבמקום דמי חכירה התשלום הוא חד פעמי וזכויות הקרקע עוברות לבעל הנכס.

דמי הסכמה - התשלום עבור הזכות לבנות על קרקע בחכירה ממנהל מקרקעי ישראל. משולם עבור מלוא הזכויות לבניה (עבור השטח המכסימאלי המותר לבניה) אפילו אם לא בונים את המקסימום המותר. התשלום הוא תנאי לקבלת.היתר בניה (לא ניתן לקבל היתר בניה ללא תשלום זה במלואו).

דמי מפתח - כל תמורה שאינה דמי שכירות, הניתנת בקשר לשכירות של המושכר, או בקשר לקבלת החזקה, או להחזרת החזקה במושכר. תקופת ההתיישנות של תובענה לתשלום דמי מפתח או לפינוי היא שנה.

דמי תיווך - העמלה המשולמת למתווך. המתווך רשאי לגבות עמלה מכל צד בנפרד או מצד אחד, תלוי בהסכם עם המתווך. גובה העמלה נע בין אחוז אחד לשני אחוזים משווי העיסקה.

    
 
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת      
 
 
 
עמוד הבית | אחורה | קדימה

Powered by: www.WebAffairs.ca - Toronto Web design
© 2006 תיווך שליבו. כל הזכויות שמורות