שלח אימייל
עמוד הבית
          חיפוש מהיר   חפש
  |   
  חיפוש נכס
  מחשבון מס
  מחשבון משכנתא
  מידע בנדל"ן
  שירותים
  אודות
  צור קשר
  קישורים
  הגדרות
  תנאי שימוש
 
מילון מונחים בנדל"ן ועסקים


 
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת      
 

ע

עלות היסטורית - מונח המשמש בחשבונאות, ומשקף את העובדה שהעלות של נכס בעבר שונה ממחיר השימוש בו בהווה, או מעלות חידושו (רכישת חדש) בעתיד.

עלות - מונח בכלכלה המציין את כלל ההוצאות שהוציאה פירמה על ייצור סחורה או על מתן שירות. העלות מבטאת איפוא את הערך הכספי של סחורות ושירותים מבחינת היצרנים והספקים; אבל אין הוא זהה למחיר, משום שמספר אחרון זה כולל גם את רווח היצרן או הספק.

עלות חלופית (אלטרנטיבית) - היא פועל יוצא של תופעת המחסור - ההכרח לוותר על דבר אחד כדי להשיג דבר אחר. היא מודדת את "מחיר הוויתור" על הזדמנויות כתוצאה מהעדפת דבר אחד על פני דבר אחר. למשל, העלות החלופית של רכישת מכונית יכולה להיות ויתור על חופשה בחו"ל.

עלות ישירה - הסכום שאפשר ליחס בבירור לתהליך, לשירות או לחפץ כלשהו; למשל: קניית חומרי גלם או תשלום שכר עבודה (היפוכה הוא עלות עקיפה, להלן).

עלות ישירה - מחיר חומר ועבודה ללא מיסים והיטלים.

עלות מכירות - סעיף בדיווח החשבונאי (דו"ח רווח והפסד) של חברה, העוסק בכל העלויות הקשורות בתהליכי הייצור והמכירה של טובין שנמכרו הלכה למעשה.

עלות ממוצעת - סך כל העלויות ליחידה כלשהי, בין של המוצר הנמכר ובין של אחד מגורמי הייצור, כגון יום עבודה. קביעת כמה סוגים של עלות ממוצעת חיונית לקבלת החלטות בדבר כדאיות תפעולה של חברה.

עלות משתנה - עלות עולה או יורדת עם שינויים בהיקף הייצור, כגון הוצאות לחומרי גלם או שכר (היפוכה הוא עלות קבועה, להלן).

עלות עקיפה - הוצאות שאי-אפשר ליחסן למרכיב ייצור מסוים, כגון הוצאות שמירה, ניהול, שכירת מבנה. מקובל להעמיס עלויות עקיפות על תהליכים מסוימים, כדי להגיע לעלות ממוצעת (היפוכה הוא עלות ישירה, לעיל).

עלות עקיפה - מחיר המיסים ההיטלים והיתרים הנוספים לעלות הישירה.

עלות קבועה - אינה תלויה בהיקף הייצור, כגון שכר ניהול ותחזוקה. העלות הקבועה ליחידת תוצרת הולכת ופוחתת ככל שרב הייצור, ואילו העלות המשתנה היא אפס כאשר אין כל ייצור (היפוכה הוא עלות משתנה, לעיל).

עלות שולית - העלות הנוספת הכרוכה בייצור יחידה נוספת. זו פוחתת והולכת ככל שמייצרים יותר יחידות, עד שמגיע שלב שבו הגדלת הייצור תכביד על העלות השולית ותתחיל להעלות אותה. בשלב זה, הגדלת הייצור נעשית בלתי-כדאית. קביעת העלות השולית חיונית לקביעת היקף הייצור: בשוק תחרותי תגדיל החברה את היקף הייצור עד שהעלות השולית של יחידה תשווה למחיר בשוק, ובשוק של תחרות בלתי-משוכללת החברה תשווה את העלות השולית לפדיון השולי, כדי להגיע לרווחיות.

ערבות בנקאית - ערבות שהבנק ערב לה. הערבות משמשת הן כמכתבי קרדיט לעיסקות וכן כ"הלוואת גישור" בין שיחרור נכס משועבד אחד ושעבוד אחר לאותו הבנק.

 
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת      
 
 
 
עמוד הבית | אחורה | קדימה

Powered by: www.WebAffairs.ca - Toronto Web design
© 2006 תיווך שליבו. כל הזכויות שמורות